METODICKÁ POMŮCKA
PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ
NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU
1. Formální požadavky na kvalifikační práci

2. Bibliografické citace použitých zdrojů a odkazování na ně

3. Výběr tématu závěrečné kvalifikační práce a odevzdávání hotové práce

4. Jak hodnotit závěrečnou kvalifikační práci
Za zde uvedené informace zodpovídá proděkan pro studijní a pedagogickou činnost TF JU (prodekan_stud@tf.jcu.cz).

První část této závazné metodické pomůcky aktualizuje předchozí verzi, jejímiž autory jsou Tomáš Veber a Petr Bauman:
VEBER, Tomáš, BAUMAN, Petr. Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací. Závazné pokyny a doporučení pro seminární, bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce na TF JU, verze 1.0. České Budějovice 2010.

Druhá část je s menšími úpravami a doplněními převzata ze zmíněné publikace s příhlédnutím k novější publikaci týchž autorů: Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací. Doporučení k prevenci plagiátorství a jiného neetického jednání při zpracování závěrečných prací. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020, a aktualizuje je pro potřeby Teologicé fakulty JU.

Čtvrtá část je převzata ze zmíněné publikace VEBER, Tomáš, BAUMAN, Petr. Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací. Závazné pokyny a doporučení pro seminární, bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce na TF JU, verze 1.0. České Budějovice 2010.


Poslední úprava proběhla 14. 09. 2021 v 10:32 (v sekci Výběr tématu).